Případové studie

 • Od svého založení spolupracovala agentura JWA s celou řadou významných mezinárodních investorů, ale i s menšími místními firmami, kterým poskytovala širokou nabídku služeb od krizového managementu, přes design webových stránek a brožur, až po organizaci tematických akcí.

  Jelikož nejsme vždy vidět - naše práce se převážně odehrává v pozadí a naším hlavním cílem je umístit do středu pozornosti naše klienty - často se nás lidé ptají, co přesně děláme. Člověku z oboru to může znít trochu zvláštně, ale v této části světa jsou rozdíly mezi marketingem, reklamou a PR často špatně chápány. Není tedy žádným překvapením, když se s námi chce klient sejít, abychom probrali jeho požadavky na PR, a následně začneme dlouhou diskuzi o tom, jak jim můžeme pomoci s jejich reklamou!

  S ohledem na tento fakt je pak snadné pochopit, jak náročné je odlišit jednu agenturu od druhé. Ještě těžší je pak vysvětit a přesvědčit potenciálního klienta o tom, jak dobrá komunikační kampaň může podpořit jeho podnikání.

  Náš “ideální klient” je vskutku ten, který řekne: “Chci zviditelnit svou firmu, ale nevím jak. Tady máte rozpočet, co za něj navrhujete?” V tu chvíli zapojíme všechny naše tvůrčí dovednosti a nápady, abychom vytvořili marketingovou kampaň odpovídající danému rozpočtu a zároveň zajišťující klientovi co nejlepší výsledky, kterých jsme schopni dosáhnout. Ale samozřejmě jen málo klientů něco podobného řeknou. Výchozím bodem naších diskuzí s klienty tudíž obvykle bývá předložení našich komunikačních nástrojů, které jsou klientovi k dispozici, a návrh strategie, která by pro klienta mohla být nejvhodnější.

  Prezentovat tyto nástroje online není snadné, ale věříme, že konkrétní ukázka naších prací Vám může pomoci udělat si lepší představu. Klikněte, prosím, vpravo na název/logo firmy, kde najdete příklady jednotlivých projektů, jejich průběh a výsledky, kterých jsme dosáhli.

 • Advokátní kancelář Schoultz & Partners

  ÚLOHA: MODERNIZACE FIREMNÍ IMAGE BUTIKOVÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE A JEJÍ PROPAGACE NA LOKÁLNÍM TRHU

  Tato butiková advokátní kancelář se od začátku roku 2007, kdy byla založena, spoléhala pouze na ústní doporučení, ale s příchodem finanční krize koncem roku 2008 začalo množství práce klesat (firma měla velmi dobrou praxi v oblasti financí a realit). Její partneři si uvědomili, že budou muset být mnohem aktivnější, aby si své podnikání udrželi. JWA byla oslovena v roce 2012 s požadavkem pomoci s rebrandingem firemní image, tak aby byla mnohem modernější a výraznější, a s propagací firmy na stále více konkurenčním trhu. Protože se jednalo o krátkodobý projekt s velmi omezeným rozpočtem, účinnost byla ještě větší prioritou, než je obvyklé. Právě proto jsme spíše než kompletní rebranding považovali za nákladově a časově efektivnější jednoduše použít, co již použito bylo, a pouze to “upgradovat”. A poté, jelikož jsme měli vše zahájit na jaře, použít letní měsíce na veškerou přípravu a vyčkat s propagací, dokud nebude vše připraveno – tím se ušetřily poplatky za PR a marketing. Rebranding byl řádně proveden během července a srpna a zároveň byla ve spolupráci s klientem připravena soustředěná a proaktivní marketingová kampaň. Prvním krokem bylo přirozeně vytvoření nového loga a celkové firemní image, protože bez toho by nemohly být připraveny žádné další materiály.. Následovalo přepracování stávající webové stránky, příprava nových vizitek, hlavičkových papírů a dalších tiskovin, design a tisk vícejazyčných brožur a nový, digitální informační bulletin – vše následovalo celkový stávající vzhled firmy, který byl ale výrazně modernizován a “rozzářen”. Od září do prosince marketingová kampaň propukla naplno s využitím všech výše uvedených marketingových nástrojů pro řadu propagačních aktivit. Co ale přineslo největší úspěch, byla krátkodobá PR kampaň, která byla započata, ačkoli - což je poměrně zajímavé - Schoultz & Partners zpočátku váhali s přijetím PR kampaně, protože měli pocit, že nemají nic dostatečně zajímavého pro komunikaci(nebo potřebný čas, aby něco připravili)… Jako většina advokátních kanceláří však byli příjemně překvapeni, když zjistili, co vlastně dělají… v obou směrech! Stejně jako je to s dietním či fitness plánem, je základním klíčem k marketingovému úspěchu potřeba vytvořitplán, který skutečně sedí dané společnosti, než-li se pokoušet společnost přetvořit tak, aby se shodovala s ideálním plánem. Právě proto se JWA přiklonila k začlenění předchozí marketingové strategie firmy (ústní doporučení) do celého plánu, jelikož již dříve fungovala. Pro ještě větší účinnost JWA firmu vytrénovala, aby vytěžila co nejvíce ze všech schůzek, obědů a sponzorství. Navíc jsme se domluvili, že bude Schoultz prezentována na minimálně 7 schůzkách, obědech nebo společenských setkáních v měsíci, a že její reprezentanti budou vždy vybaveni brožurami, vizitkami a dalšími profesionálními materiály. Celkově se domníváme, že klient i agentura pocítili úspěšnost strategie. Tento projekt jsme si užili, protože jsme byli schopni použít mnoho různých dovedností a postupů najednou, a dívat se, jak se toto úsilí vyvíjí v silnou a rozpoznatelnou značku. Zatímco JWA v pokračujícím úspěchu firmy hrála roli jen krátkou dobu, byli jsme rádi za možnost pozorovat, jak naše práce pokračuje v přinášení úspěchů Schoultz & Partners, a doufáme, že tomu tak bude na mnoho dalších let.

 • TESCO ASSETS AND ESTATES

  ZADÁNÍ PRO JWA: PŘÍPRAVA A VEDENÍ PR A MARKETINGOVÉ KAMPANĚ PŘI OTEVŘENÍ NEJVĚTŠÍHO OBCHODNÍHO CENTRA VE STŘEDNÍ EVROPĚ – OBCHODNÍHO CENTRA LETŇANY

  Z celého projektu bylo nejvíce vidět až samotné otevření - tři dny nabité programem, v němž se střídala vystoupení popových skupin s módními přehlídkami, VIP hosty a dalšími účinkujícími. Reklamní a promo kampaň však byla zahájena již šest měsíců před otevřením a vyvrcholila o víkendu, kdy bylo otevřeno obchodní centrum Letňany. Stejně tak málokdo věděl o řadě PR aktivit, které probíhaly po dobu tří let před otevřením centra.

  Problém:

  Místní starosta a jeho radní si nebyli jisti, zda chtějí podporovat stavbu v té době největšího obchodního centra v Evropě, které mělo vyrůst uprostřed obce. Místním obyvatelům se projekt nelíbil vůbec. Kromě toho se blížily volby a starosta se obával, že výstavba obchodního centra negativně ovlivní jeho voliče.

  Řešení JWA:

  Developer soustavně podporoval obecní aktivity formou sponzorství sportovních akcí, výtvarných soutěží místních škol, zasíláním pravidelných měsíčních newsletterů a informováním veřejnosti prostřednictvím billboardů na místě stavby, pořádáním soutěží pro místní obyvatele, vytvářením příležitostí k setkání lidí na místě OC s celebritami (autogramiády hráčů ledního hokeje, víkendová vystoupení zpěváků). Tyto aktivity měly za cíl přesvědčit místní obyvatele, že stavba obchodního centra je „dobrou věcí“, a zvýšit tak popularitu starosty. Kromě toho se pravidělně konala setkání se starostou a radními, během nichž byli zastupitelé informováni o postupu stavby.

  Problém:

  Agentura pronajímající jednotlivé obchody v pasáži OC potřebovala podporu při jednání s velkými značkami. Bylo nutné je přesvědčit o tom, že do tohoto obchodního centra patří více, než kdokoli jiný. Musíme vzít v úvahu, že OC Letňany se nachází ve vzdálenosti cca 8 km od centra Prahy, v té době bylo prvním centrem takovéto velikosti a přitom jedno z mnoha právě se otevírajících obchodních center.

  Řešení JWA:

  Soustavná pozitivní publicita formou článků o OC v realitních magazínech (jejichž čtenáři jsou zejména potenciální nájemníci) a organizace pravidelných akcí na místě OC pro potenciální nájemníky sledovala tyto cíle: a) potenciální nájemníci měli navštívit místo budoucího OC a seznámit se s rozsahem stavby, b) setkat se s ostatními nájemníky, kteří už podepsali smlouvu a c) vzbudit u nich pocit výjimečnosti.

  Problém:

  Česká veřejnost si v té době nebyla jista, zda je na tolik obchodních center a hypermarketů připravena a média psala spíše negativně zaměřené zprávy. Ty měly sílu zvrátit účinek dobře odvedené kampaně, která si naklonila jak místní obyvatele tak i potenciální nájemníky.

  Řešení JWA:

  Proaktivní a soustavná celonárodní mediální kampaň, která představila developera projektu jako experta na výstavbu hypermarketů. Kampaň také kladla důraz na výhody, které OC v této oblasti přinese, což samozřejmě vyžadovalo dostatečný průzkum a přípravu (často se používaly příklady z Velké Británie) – vysoký počet nových pracovních míst, zlepšení dopravní infrastruktury, větší počet zábavních zón, které v hypermarketech vznikají (většinou kina, sportovní možnosti). V případě Letňan se jedná o bruslení a plavecký bazén. Stavbou OC také dochází ke zvýšení hodnoty pozemků a bytů v okolí, k vytvoření dodatečných parkovacích míst atd.

  Závěr:

  Přípravná marketingová kampaň pro Obchodní Centrum Letňany byla zvolena nejlepší marketingovou kampaní pro obchodní centrum v celé České republice v daném roce.

 • ESPN

  ESPN America je dobře známou značkou pro každého, kdo je aktivním hráčem nebo fanouškem americkému fotbalu, basketbalu, hokeje nebo basebalu. Tato evropská sportovní stanice z Británie se zaměřuje na profesionální a univerzitní sportovní ligu ve Spojených státech a Kanadě a zvláště v České republice je známá tím, že vysílá zápasy velice populární National Hockey League (NHL). Tým JWA sice není přímo skalním příznivcem těchto sportů (s výjimkou naší výkonné ředitelky, která má řadu přátel mezi českou hokejovou elitou, a dalšího člena našeho týmu, který je zase blázen do basketbalu), ale když se na nás ESPN obrátila s žádostí o pomoc při propagaci jejich televizního pokrytí této jedinečné akce NHL v Praze, s nadšením jsme zapojili naše tvůrčí schopnosti a vydali ze sebe to nejlepší! Naším zadáním bylo dosáhnout jediné: co nejvíce zviditelnit značku ESPN America při dvou zápasech základní části NHL v rámci 2010 Compuware NHL Premiere v pražské O2 Aréně, ve kterých poměřily své síly týmy Boston Bruins a Phoenix Coyotes. I když ESPN America je oficiálním partnerem pro vysílání NHL v Evropě, mohla ji ohromná pozornost médií a veřejnosti, kterou na sebe přilákaly samotné zápasy z důvodu účasti českých hokejových hvězd a vlastní propagace organizátorů, zatlačit trochu do pozadí. Úkolem JWA tak bylo najít způsob, jak zajistit, aby si ESPN America „ukrojila“ z pozornosti národních médií svůj díl a aby se o stanici celkově zvedlo povědomí u české veřejnosti.

  Výsledek:

  Agentura JWA zorganizovala celou řadu aktivit včetně cílené PR kampaně a propagačních akcí, které oslovovaly přímo potenciální diváky ESPN America a podněcovaly zábavnou interakci se značkou, což pomohlo celkově rozšířit její klíčové sdělení. PR kampaň cílila JWA na výbraná hlavní celonárodní, sportovní a televizní média. Každá tisková zpráva byla přizpůsobena danému typu médií a všechny obsahovaly klíčové sdělení, že ESPN America zastává roli hlavního partnera pro televizní přenos sportovní akce, prostřednictvím kterého se hokejoví fanoušci mohli těšit na nejkomplexnější pokrytí celé sezóny NHL. Nejvíce vzrušující částí, která také vyžadovala nejvíce práce a příprav, byla koordinace řady propagačních akcí ve dnech předcházejících zápasům. Ti, kteří ctí známé pořekadlo „čím větší, tím lepší“, jistě nemohli nic namítat proti dvoumetrovému puku ESPN America, který kutáleli ulicemi Prahy dva podsadití hokejisté v doprovodu skupinky půvabných roztleskávaček ESPN America. Za atrakcí se otočila celá řada lidí. Trasa pro kutálení puku byla vybrána tak, aby ve špičce pokryla většinu komerčních oblastí v centru města a pro značku ESPN America tak zajistila co největší množství interakcí s veřejností a samozřejmě zviditelnění. Výslednému efektu dále pomohlo rozdávání propagačních letáčků a polaroidové momentky, které tým nafotil, když měli kolemjdoucí zájem s pukem zapózovat. V O2 Aréně, kde se zápasy konaly, umístila JWA speciálně navržený stánek ESPN America s vykrojenými stěnami tak, aby se v nich fanoušci mohli vyfotit jako skuteční hokejisté z NHL. Stojan přilákal při zápasech tisíce fanoušků, kteří se tak stali součástí dění společně s ESPN America. Projekt ESPN America je příkladem jedné z méně konvenčních aktivit, o jejichž organizaci klienti JWA žádají. Byla to však výzva, kterou jsme rádi přijali. Věříme, že zájem, který jsme vzbudili, se v České republice odrazí na vyšší sledovanosti vysílání kanálu. Pokud se tak stane, měli byste si připravit fotoaparáty a ohlídat si, až se při příštích zápasech NHL Prahou opět povalí další obří puky.

 • PRAGUE INTERNATIONAL MARATHON SPOL. S.R.O.

  Pro agenturu jako je JWA, která žije sportem, byla společnost Prague International Marathon (PIM), organizátor Pražského mezinárodního maratonu, půlmaratonu a celé řady dalších závodů, z tohoto hlediska vždy velmi zajímavá. Mnoho členů našeho týmu se závodů PIM aktivně účastnilo a naše paní ředitelka se půlmaratonu zúčastnila dokonce osmkrát! Když jsme se tedy dozvěděli, že si nás PIM vybral za svou PR agenturu, byl to pro nás všechny velký den. Nikdo mimo průmyslu si nedokáže představit, jak velké množství práce a početný tým jsou nutné k uspořádání běžeckých závodů tohoto měřítka, a i přes vyčerpávající úvodní instruktáž nás neustále překvapovala rozmanitost úkolů, které bylo nutné vyřešit: od spolupráce s místními úřady, přes požadavky profesionálních sportovců, až po účast celebrit či potřeby sponzorů a médií. Z pohledu PR agentury byla vyžadovaná pracovní zátěž, a to hlavně na začátku, téměř zavalující.

  Zadání

  Naše úvodní zadání se skládalo ze tří úkolů. Zaprvé, vylepšit celkový obrázek závodů PIM v médiích (v raných začátcích se o těchto bězích na dlouhou trať hovořilo více v souvislosti s narušováním dopravy, které způsobovaly uzavírky silnic, než o všech pozitivních dopadech, které tyto závody pro město mají). Zadruhé, najít cestu, jak budovat firemní značku v průběhu celého roku, spíše než se zaměřovat pouze na PR okolo jednotlivých závodů. A zatřetí, přilákat a získat pro účast v závodech více místních lidí, především žen: rok před tím, než byla oslovena agentura JWA, pocházelo téměř 50 % účastníků závodů PIM ze zahraničí.

  Výsledek

  Jak naše spolupráce s PIM pokračuje, jsme si čím dál více vědomi, že jsme dokázali uspět ve všech třech výše uvedených úkolech. Nicméně, jedná se o trvalý projekt, který se rozrůstá a v jehož průběhu nás doprovází vyvážená směs fantastických úspěchů a občasných dramat. Objem práce, kterou je nutné vykonat, je obrovský. Před každým závodem vydáváme jednu tiskovou zprávu denně (některé z nich musí být přeloženy do více jak pěti jazyků), uspořádat dvě až tři tiskové konference v týdnu konání závodu, zajistit rozhovory se známými osobnostmi a sportovci, organizovat tiskové centrum a, samozřejmě, zapojit se a účastnit se rozmanitých akcí a dalších aktivit v době přípravy závodů a v jejich průběhu. V období mezi závody pak hledáme zajímavé příběhy, přicházíme s novými nápady, hovoříme o doplňkových aktivitách atd.

  V prvním roce spolupráce s PIM jsme přišli s myšlenkou uspořádat PIM Women’s Challenge. PIM vyzval ženy přihlášené do závodů, aby vyplnily osobní formulář a uvedly důvody, proč se rozhodly běžet, jaký je jejich cíl atd. PIM pak vytvořil porotu a ta vybrala deset žen, které byly sledovány během tréninkového období až po samotný závod. Všechny ženy, které se tohoto projektu účastnily, mohly využít celé řady výhod, avšak oněch deset „vybraných“ závodnic mělo navíc k dispozici vlastního trenéra a další výhody. Celková vítězka pak jako hlavní cenu získala zapůjčení nového vozu značky Volkswagen. Pro veliký úspěch probíhá nyní tento projekt každoročně. V prvním roce se nám podařilo více jak zdvojnásobit počet žen účastnících se závodů PIM (náš úkol číslo tři), a navíc jsme si otevřeli dveře k mnoha příležitostem v oblasti PR, které jsme v minulosti postrádali, například k časopisům pro ženy, časopisům o módě a životním stylu, které až do té doby o PIM nepsaly.

  V roce 2010 se nám podařilo přesvědčit k účasti v jednom z týmových závodů Volkswagen Maratonského víkendu několik českých špiček zimních sportů (mistra světa v běhu na lyžích, olympijskou rychlobruslařskou vítězku a olympijský tým sdruženářů). Podívaná, při které běželi tři špičkový zástupci zimních sportů po boku nejlepších keňských běžců, stála za to a média byla nadšena. Překonat tento úspěch nebude jednoduché.V tomto roce byla naše PR kampaň nominována na ocenění "Nejlepší sportovní PR kampaň" na udílení cen European Excellence Awards.

  Projekt PIM je náročný, složitý a občas i dramatický. Vyžaduje celou řadu PR a marketingových dovedností, od velmi dobrých redakčních schopností a kreativity, přes sestavování projevů a prezentací, po rizikový management. Mnoho jsme se naučili, mnohého jsme dosáhli a výzvám spojeným s tímto projektem čelíme prakticky denně. Pokud bychom však měli uvést jeden důvod našeho úspěchu, bylo by to plánování. Nepřetržitě vytváříme plány a neustále procházíme jejich jednotlivé detaily. Na všechno máme plán, ať se jedná o tiskové zprávy, tiskové konference, jednotlivé aktivity, rozdělení úkolů, rozpočty – na cokoli si vzpomenete, my pro to máme svůj plán. A věříme, že více než cokoli jiného tvoří základ jakékoli dobré PR kampaně právě plánování.

 • TURKISH AIRLINES

  ZADÁNÍ PRO JWA: BUDOVÁNÍ POVĚDOMÍ O ZNAČCE NA ČESKÉM TRHU

  Příběh letecké společnosti Turkish Airlines v České republice měl velmi rychlý vývoj. Zprva menší a poměrně neznámá značka se postupně stala přední volbou cestujících za obchodem nebo poznáním z Prahy do více než 160 destinací po celém světě, především do míst Středního a Dálného východu. Když před 10 lety vstupovala společnost Turkish Airlines na postkomunistický český trh musela čelit nejen předsudkům vyplývajícím ze skutečnosti, že byla zahraniční společností, ale také, že svým zeměpisným a kulturním původem spadala více do oblasti Středního východu než do Evropy. V této době také existovala pouze omezená nabídka přímých letů z Prahy do mimoevropských států a četnost těchto letů byla rovněž velmi nízká. Společnost Turkish Airlines přispěla ke změně této situace a JWA měla možnost stát se významnou součástí jejího rozvoje, obzvlášť v průběhu uplynulých dvou let, kdy společnost Turkish Airlines převzala přední místo na českém trhu z hlediska poskytovaných služeb a péče o zákazníky. Problém: Společnost Turkish Airlines byla vnímána na českém trhu jako nevýznamná letecká společnost, někdy dokonce jako dopravce ze země třetího světa. Zájem o cestování z České republiky do Turecka byl také velmi nízký. V dřívější době provozovala společnost pouze tři lety týdně z Prahy do Istanbulu a jiné oblasti Turecka nebyly na českém trhu známé tak jako jinde v Evropě.Řešení JWA: Pravidelná a velmi aktivní PR a marketingová kampaň, jež zahrnovala distribuci místních tiskových zpráv, organizaci rozhovorů, přípravu podkladů pro články, tisková setkání a poznávací zájezdy pro novináře, ale také všeobecné zkvalitnění marketingových materiálů společnosti, včetně přípravy české brožury a internetových stránek, organizování direkt marketingové kampaně, společenských akcí a návrhů sponzorství přispěly k vybudování povědomí o značce Turkish Airlines na její dnešní vysokou úroveň.

  Problém:

  Informační materiály v angličtině psali nerodilí mluvčí v sídle společnosti Turkish Airlines a následně je upravovali nerodilí mluvčí v pražské kanceláři, což mělo velmi často za následek chybné překládání či nekvalitní text. Řešení JWA: Vysoká kvalita textů psaných rodilými mluvčími v anglickém i českém jazyce a velký důraz na detail, podpořily komunikační strategii společnosti Turkish Airlines a měly za následek zvýšení mediálního pokrytí a zájmu vyplývajícího z použití marketingových a propagačních materiálů.

  Závěr:

  Společnost Turkish Airlines zažívá velmi úspěšné období rozvoje a dnes je jednou z nejkonkurenceschopnějších leteckých společností na evropském trhu, kterou vyzdvihuje její vysoká úroveň aktivit nejen v celosvětovém měřítku, ale také na českém trhu.
 • KLIENT: KEMPINSKI HOTEL HYBERNSKÁ PRAGUE

  Kempinski Hotel Hybernská Prague, nacházející se v překrásném historickém paláci v centru města, je jedním z předních pražských pětihvězdičkových luxusních hotelů a je členem nejstarší evropské luxusní hotelové skupiny Kempinski.

  Od Sametové revoluce v roce 1989 byl v Praze zaznamenán obrovský nárůst počtu hotelů a když v roce 2008 hotel Kempinski Hybernská Prague poprvé otevřel své brány, bylo v Praze více než 40 pětihvězdičkových hotelů. V době dopadu světové ekonomické krize na Českou republiku, byl hotelový průmysl jeden z prvních jež velmi tvrdě pocítili její následky.

  První rok otevření hotelu Kempinski v Praze byl opravdu těžký a v létě roku 2010 management hotelu došel k rozhodnutí, že k dosažení náročných požadavků a očekávání na tehdejším velmi obtížném trhu je potřeba nalézt nové řešení. Součástí tohoto řešení bylo jmenování nového generálního ředitele, který poté oslovil PR agenturu jež měla podpořit novou a aktivnější strategii obchodního a marketingového oddělení.

  Odborné zaměření agentury JWA Prague na český trh a zejména její mnohaleté zkušenosti s vedením PR kampaní a komunikačních strategií pro oblast pohostinství, z nás učinilo ideálního partnera hotelu Kempinski Hybernská a to ve velmi důležitém úkolu – umístění hotelu na pomyslný vrchol místního trhu. PR agentura může samozřemě pracovat jen s dostupnými podklady od klientů, ale tým hotelu Kempinski Hybernská má v zásobě vždy spoustu zajímavých informací a novinek, a všichni klíčoví lidé rozumí tomu, jak může proaktivní PR kampaň podpořit jejich marketingové a obchodní strategie.

  Zatímco hotelová skupina jako celek vytváří spoustu témat a generání ředitel hotelu Kempinski Hybernská je velmi otevřen diskuzím a mediální aktivitě, obrovskou publicitu v mediích zajistilo také mnoho dalších faktorů. Je to hlavně hvězdný šéfkuchař, pro kterého má JWA připravenou řadu velmi zajímavých plánů do budoucna, a v neposlední řadě oceňovaný bar a restaurace s nádhernou zahradou, kterých je v centru města nedostatek.

  Za účelem dosažení určených cílů JWA tvrdě pracovala na vytvoření silných a efektivních vztahů s příslušnými médii. O hotel Kempinski Hybernská se samozřejmě zajímají i zkušení ekonomičtí novináři, s nimiž JWA spolupracuje na denní bázi. Kromě vydávání jedné tiskové zprávy týdně, JWA intenzivně pracuje na tvoření článků a domlouvání rozhovorů s klíčovými lidmi hotelu a zároveň aktivně vyhledává jakékoliv vhodné akce, jež by mohly být pořádány v hotelu nebo aktivity, které by mohl hotel sponzorovat. To vše JWA dělá s cílem posílit celkové povědomí o hotelu Kempinski Hybernská za využití a zdůraznění unikátních rysů hotelu.

  Hotel Kempinski Hybernská Prague se může pyšnit skvělým řízením svého potenciálů. Je to právě potenciál, respektivě talent, díky němuž je hotel tak úspěšný. Z pohledu agentury je toto ideální klient, jež rozumí tomu, že podporování druhých pro dosažení těch nejlepších výsledků, přinese právě to nejlepší. Ať už už se jedná o interní zaměstnance nebo externí dodavatele.

 • AIG

  ROLE JWA: REALIZACE PEČLIVĚ PŘIPRAVENÉ KRIZOVÉ KOMUNIKAČNÍ KAMPANĚ V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU PRO JEDNU Z NEJVĚTŠÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ NA SVĚTĚ – AIG

  V návaznosti na celosvětovou finanční krizi v druhé polovině roku 2008, při které došlo k rozpadu některých významných firem ve finančním světě, JWA Prague, jako česká a slovenská pobočka agentury Financial Dynamics, jedné z předních světových komunikačních agentur (nyní součástí FTI Consulting), byla pověřena řízením regionální krizové komunikační kampaně pro jednoho z nejvýznamnějších světových finančních hráčů – AIG.

  Tento projekt byl vynikajícím příkladem toho, jak síť agentur řídící se pokyny centrály může provádět efektivní, strategickou a koordinovanou mediální kampaň skrze celý region – v tomto případě přes celý svět. Pobočka v Londýně měla v režii všechny evropské agentury, zatímco pobočka ve spojených státech se zabývala zbytkem světa.

  Celý tým byl během několika hodin poučen o finančních problémech AIG, a byl okamžitě nasazen na 24 hodinový pohotovostní režim. Úkolem bylo připravit, přeložit a doručit různé dokumenty několika zainteresovaným stranám jež byly do krize zapojeny. Každodenní videokonference s New Yorkem, telekonference mezi agenturami, a pravidelná setkání s představiteli AIG týmu v jednotlivých zemích zajišťovalo naprostou unifikaci komunikace.Všichni, kteří byli do krize zapojeni nebo se zajímali o dění v AIG obdrželi stejné zprávy, bez ohledu na jejich lokalitu. Je samozřejmé, že odezva z médií se v každé zemi lišila, ale odpovědi, které byly dávány a rozhovory které byly poskytnuty obsahovaly stejné informace, jen mírně upravené, aby vyhovovaly místní situaci.

  JWA tým se musel potýkat s velkou výzvou. Ačkoliv procesy v České a Slovenské republice mají velmi podobnou stukturu, spolupráce s místními pobočkami AIG byla velmi odlišná. Generální ředitel v České republice byl v naprostém šoku ze současného dění a zdráhal se zapojit kohokoliv zvenčí (včetně JWA), i přesto že pokyny z centrály byly jasné. Sám však velmi úspěšně řídil místní pobočku, která ve skutečnosti nikdy nekomunikovala s médii a teprve nyní se ocitl pod jejich útokem ze všech stran. Toto vyžadovalo skutečný přístup „v rukavičkách“, kde diplomacie a opatrnost byla naprostou prioritou, a to zejména ve způsobu, jakým jsme se komunikovali s médii a s místními pracovníky

  Na druhé straně generální ředitel na Slovensku uvítal zapojení JWA s otevřenou náručí a dělal maximum co bylo v jeho silách při komunikaci s médii, ve styku se zákazníky a v neposlední řadě se také snažil uklidnit své zaměstnance. Vše v rámci nastavených pravidel komunikace, jež byly nařízeny centrálně.

  Po dobu dvou měsíců AIG tým v rámci JWA žil a dýchal krizí, ale bohužel s ohledem na celkové výdaje se AIG rozhodla stáhnout globální komunikační kampaň a ukončila spolupráci s JWA.

  V PR agenturách toto může být někdy opravdu těžká lekce, zvláště pro nováčky a mladší členy týmu. V jeden okamžik žijete naplno jen pro svého klienta, a minutu na to se klient naprosto odmlčí, a téměř zmizí z povrchu zemského. Není to vždy úplně jednoduché…

 • Případové studie

  Image 01
 • Schoultz & Partners

  Image 01
 • Tesco Assets and Estates

  Image 01
 • Prague ESPN America

  Image 01
 • PRAGUE INTERNATIONAL MARATHON

  Image 01
 • TURKISH AIRLINES

  Image 01
 • Kempinski Hotel Hybernská

  Image 01
 • AIG

  aig