Marketingové strategie

V České a Slovenské republice jsou marketing a PR stále ještě relativně novými obory a zřejmě proto do JWA často přicházejí zástupci různých společností s přáním zaměřit se na marketing, ale nevědí, kde začít. Buď mají omezený rozpočet, nebo již v minulosti zkusili realizovat vlastními silami pár nápadů, které však úplně nefungovaly.

JWA s vámi prodiskutuje vaše marketingové cíle, dozví se, kdo jsou vaši zákazníci a vaše cílová skupina, jaké aktivity jste již v minulosti vyzkoušeli, které z nich se osvědčily a které nikoli. Na základě zjištěných údajů vám JWA pomůže připravit marketingovou strategii, která je v souladu s vašimi požadavky a vaším rozpočtem, a pomůže vám dosáhnout požadovaného výsledku. Marketingová strategie může zahrnovat všechny nebo jen některé z následujících nástrojů:

 • Reklama
 • Public Relations
 • Direct mailing
 • Průzkum trhu
 • Sponzoring
 • Event management
 • Účast na konferencích
 • Design a příprava tištěných materiálů
 • Design webových stránek a copywriting
 • Image poradenství
 • Nákup medií

.
JWA vám pomůže určit, které z těchto nástrojů jsou pro vaši firmu nejúčinnější, které může provést váš vlastní tým a kde bude potřeba pomoc agentury. Tým JWA tak bude společně s vámi pracovat na požadovaném výsledku, tj. na úspěšné kampani vaší společnosti.