Public Relations

Public Relations

JWA je PR agentura nabízející širokou škálu PR služeb, přičemž hlavními oblastmi její specializace jsou public relations pro korporátní a B2B klienty, oblast pohostinství, nemovitostí, sportu, hudby a financí.

JWA spolupracuje se svými klienty jak na bázi jednotlivých projektů, tak i formou pravidelné dlouhodobé spolupráce. Druhou možnost volí nejčastěji klient v případě, když požaduje širokou škálu odborných služeb, či pokud se jedná o dlouhodobou spolupráci, která vyžaduje časté konzultace a asistenci. V každém případě se agentura JWA snaží v co nejkratší době co nejlépe porozumět obchodní činnosti svého klienta tak, aby mohla stanovit odpovídající cíle, jichž by chtěla společně s klientem prostřednictvím PR aktivit dosáhnout. Dalším krokem je pak hledání příležitostí a nápadů, které vedou v rámci stanoveného rozpočtu k nejlepším možným výsledkům.

Standardní PR kampaň může zahrnovat všechny následující prvky či jen některé z nich:

Tiskové zprávy

Agentura JWA zaměstnává jedny z nejlepších copywriterů na trhu. Často dostaneme zadání, které vyžaduje vytvoření anglického textu, či editaci anglického či českého textu, jenž napsal někdo jiný, a text potřebuje jen drobné úpravy. Některé firmy často podceňují důležitost dobře napsané tiskové zprávy. Dobře napsaná tisková zpráva má mnohem větší šanci na zveřejnění než ta, která je příliš dlouhá, špatně napsaná či nesrozumitelná. Tým JWA umí zajistit, že všechny podklady zaslané novinářům se budou vyznačovat tou nejvyšší kvalitou bez ohledu na jazyk textu. Tiskové zprávy našich klientů tak mají větší šanci na uveřejnění.

Články / Rozhovory

Tiskové zprávy se v angličtině někdy nazývají “news releases” (zprávy o novinkách), což vlastně vysvětluje jejich účel – zveřejnění novinek. Někdy si klienti objednají tiskovou zprávu a žádají o její uveřejnění, protože si myslí, že zveřejnění tiskové zprávy je levnějším způsobem, jak získat publicitu, než prostřednictvím inzerce. Zpravidla platí, že pokud tisková zpráva nepřináší novou informaci, je velmi nepravděpodobné, že bude otištěna. Žádná agentura nehodlá utrácet klientův čas a peníze rozesíláním materiálů, které nebudou mít kýžený efekt.

Proto může být někdy smysluplnější napsat článek na téma, které je natolik zajímavé, že se agentuře podaří jej umístit buď do vhodného časopisu či novin nebo zorganizovat interview s novinářem, který se specializuje na téma, které je danému klientovi blízké.

Tým JWA generuje řadu nápadů, umí koncipovat tématické články a tiskové zprávy, a také oslovit vhodné novináře a zorganizovat interview. Díky výborným kontaktům s ekonomickými médii jsme schopni zajistit články a rozhovory za poměrně krátkou dobu.

Monitoring médií

Pokud rozesíláme tiskové zprávy, organizujeme rozhovory a vytváříme články do médií, je třeba monitorovat média. Bez monitoringu médií nezjistíme, kde byly tiskové zprávy otištěny a kdy a kde se články nebo rozhovory objevily.

Agentura JWA pro své klienty zajistí monitoring médií s denními, týdenními či měsíčními výstupy. Jsme v každodenním kontaktu s novináři a snažíme se tak podpořit zveřejnění všech zpráv a článků. Fungujeme rovněž jako zprostředkovatelé mezi klientem a novinářem v případě, kdy je nutné zodpovědět otázky či vyjádřit se k nějakému tématu. Klientům pravidelně dodáváme kompletní seznam vydaných článků včetně souhrnu obsahu v jiném jazyce, pokud je to potřeba.

Tiskové konference / Eventy

V okamžiku, kdy společnost přichází s nějakou novinkou, nejefektivnějším způsobem, jak tuto novinku zprostředkovat médiím, je uspořádání tiskové konference či brífingu a tuto informaci poskytnout všem novinářům najednou. My v JWA vám poradíme, jaký druh setkání s novináři či konference je nejvhodnější, a zařídíme vše od technického vybavení, cateringu, až po přípravu a překlad podkladů pro média. JWA rovněž poskytuje asistenci na dané akci, zajišťuje hostesky, check-in, tlumočení a moderování jakékoliv akce.