Reputation Management

Podobně jako u krizového managementu může nastat situace, která, pokud je interpretována špatně nebo ne zcela správně (nebo dokonce i správně, ale byli byste raději, aby zůstala mimo dosah médií), může mít vliv na pověst vaší společnosti a způsobit jí značné škody. I situace, kdy vysoce profilovaná osoba opouští firmu ze zcela nevinných důvodů, může být zveřejněna a následně veřejností vnímána takovým způsobem, že firma propouští své zaměstnance, protože má problémy.

JWA umí v takových situacích poradit, zda zapojit sdělovací prostředky a jakým způsobem to udělat nejlépe. JWA bude vše monitorovat a doporučí, jak reagovat na zveřejněné zprávy.

Staré rčení „jakákoli publicita je dobrá publicita“ platí pouze v případě, že je svěřena do správných rukou. Někdy je lepší neříkat nic. JWA má bohaté zkušenosti s budováním nebo opětovným získáním dobré pověsti svých klientů. Ve světě, kde osobní doporučení je jedním z nejúčinějších marketingových nástrojů, může vaše reputace nebo reputace vaší společnosti hrát velkou roli při dosažení úspěchu. Média mohou být mocná v tomto ohledu, takže objeví- li se problémy, musíte mít přichystaný dobrý meč i štít.